Vår vision är att sprida kunskap, medvetenhet och att uppmuntra till engagemang genom att skapa hållbara lösningar för att förbättra hälsa och skapa försörjningsmöjligheter för kvinnor och ungdomar i våra arbetsområden. 

DANDELION AFRICA

Dandelion Africa är en NGO (non-governmental organisation). Organisationens vision är att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för att förbättra och möjliggöra politiskt inflytande, hälsa och försörjningsmöjligheter för kvinnor och ungdomar i marginaliserade områden i Kenya.

Organisationen arbetar med kompetensutveckling för att minska kvinnor och ungdomars beroendeställning i samhället. Genom personlig utveckling, entreprenörskap samt mikrofinansiering får kvinnorna en chans att skapa inkomstgenererande aktiviteter.

Likaså bedrivs undervisning i utsatta skolor med mål att minska kulturella hinder och därmed att öka flickors möjligheter att fullfölja sina studier. Bland annat berör det självkänsla, självförtroende, sexualitet, hälsa och kvinnlig könstympning. Detta projekt syftar även till att skapa en plattform för pojkar där de får möjlighet att diskutera, skapa förståelse och arbeta för ett mer jämställt samhälle.

Dandelion Africa arbetar även med projekt vars syfte är att utveckla de lokalsamhällen organisationen är verksam i. Med mobila team tillhandahålls utbildningar inom sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter såväl som omfattande hälsovård i svåråtkomna områden. Detta med stor fokus på kvinnors kunskap och möjlighet till preventivmedel och därmed förmågan att planera sin familjereproduktion. Organisationen arbetar även med kompetensutveckling på lokal nivå i syfte att förbättra demokratiska strukturer, politiskt engagemang och jämställdhet. Genom att öka det politiska inflytandet bland utsatta samhällsgrupper ökar även individers möjlighet till självbestämmande.

Dandelion Africa Sverige är en ideell förening som bildades år 2012. Föreningen består av en styrelse, aktiva medlemmar och volontärer som tillsammans arbetar för att stödja och främja Dandelion Africas arbete på plats i Kenya och i Sverige. Detta gör vi bland annat genom ekonomisk stöd till organisationen, men även genom att arrangera event och föreläsningar i Sverige. Vi arbetar även med volontärrekrytering, volontärkontakt och medlemsaktiviteter.

OM DANDELION AFRICA

gallery/logga_new

VÅRA PROGRAM

• Entreprenörskap

• Girls For Leaders

• Boys For Change

• Let It Flow

• Toalettprojekt

• Right Way Forward

 

Vår fokus ligger I att sprida kunskap och hjälpa kvinnor utveckla färdigheter som förbättrar deras hälsa, hushållsekonomi och vardagsliv. 

 

Entreprenörskaps programmet startades i september 2009 i Rongai Sub County, Kenya där majoriteten av kvinnorna inte har gått högstadiet och har haft tur om de ens fått gå i låg och mellanstadiet.

 

I början erbjöd The Women’s Empowerment programmet workshops och utbildningar om: HIV/AIDS, positvt levande för dom smittade, familje plannering, näringslära, micro finansiering, entrepenörskap, våld i hemmet, kvinnlig könsstympning(FGM), allmän hälsa och sexualkunskap.  Programmet växte med tiden och 2011 registrerades de olika kvinnogrupperna till Kenyas Ministry of Gender and Social Development.  Senare har nya utbildningar växt fram i programmet, Tex. Finns det workshops om hur man startar och driver en liten verksamhet, networking och table banking där man kan ta små lån och spara pengar för sig själv eller i grupp.

 

Table Banking projektet består nu av totalt 842 kvinnor i 42 olika grupper och har idag tillsammans sparat ihop otroliga 4,575,211 Kenyanska Shillings!

 

 

 

 

Entreprenörskap

gallery/logga_new

HÄLSA

Organisationens mobila team tillhandahåller utbildning inom sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter, såväl som allmän hälsovård i marginaliserade områden. Genom att öka medvetenhet möjliggörs att människor kan fatta informativa beslut som kan förbättra deras livskvalité och hälsa. Utbildningar och insatser som organisationen genomför är bland annat: familjeplanering, livmoderhalscancer screening, vaccinering, medicinsk rådgivning, HIV- testning samt mödravård. Dandelion Africa arbetar även mot FGM (kvinnlig könsstympning) via utbildningsinsatser och kampanjer.

 

 

gallery/seth-doyle-78210

Dandelion Africa har tre projekt som primärt riktar sig till ungdomar:

 

Girls for leaders är ett skolbaserat projekt som arbetar för att minska kulturella hinder för flickor och för ökad jämställdhet. Genom olika utbildningsinsatser får flickorna en chans att förbättra sina betyg, sin självkänsla och sitt självförtroende. De får även kunskap och insikt om annars tabubelagda ämnen som sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter samt kvinnlig könsstympning.

 

Let it Flow är ett projekt som har till syfte att stärka tjejernas självförtroende och skapa utbildning på lika villkor - oavsett kön. Varje år missar tusentals tonårstjejer upp 20 % av sin skolgång, orsaken är brist på sanitetsskydd och bristande kunskap om menstruation och därför tvingas stanna hemma. Dandelion Africa arbetar med att distribuera sanitetsskydd och underkläder då många inte har råd med detta samt informerar och utbildar i menstruation och sanitet. Detta gör att fler flickor har möjlighet att fullfölja sina studier.

 

Boys for change är ett projekt som erbjuder en plattform för pojkar att diskuterar, skapa förståelse och arbeta för ett mer jämställt samhälle. Genom utbildningsinsatser syftar till att skapa förståelse och problematisera ämnen som exempelvis könsstympning, våld i hemmet, tvångsgiftemål, sex och samlevnad.

 

 

 

Ungdomar

gallery/logga_new

Samhälle och Rättigheter

Right(s) Way Forward är ett projekt som Dandelion Africa gör i samarbete med svenska Forum Syd. Projektet går ut på att med hjälp av olika metoder och verktyg ge organisationer i civilsamhället kraft att förändra situationen i sitt verksamhetsområde, mot ett mer jämställt och hållbart samhälle.

 

Wajibu wetu projektet görs i samarbete med Forum Syd och stöds av Sveriges ambassad i Kenya. Syftet med programmet är att fördjupa demokratin, stärka medborgarnas deltagande och ansvar i samhällsutvecklingen och sätta jämställdhetsfrågan högst på Kenyas dagordning. Kenyas konstitution som en gång hyllades som en av de mest progressiva i Afrika har bidragit till få framsteg när det gäller att bygga demokrati och jämställdhet i landet. Därför behövs Wajibu Wetu programmet som stödjer organisationer inom civilsamhället.

 

 

 

 

 

 

gallery/11053195_914557425275739_7597844989728409569_o

GÖR NÅGOT

Engagera dig

Vi söker ständigt nya personer som vill engagera sig i vår verksamhet och hjälpa oss att föra arbetet framåt. Är du intresserad eller vill veta mer, hör av dig till vår styrelse på: dastyrelsen@gmail.com telefon +46 705 135007.

 

Volonär/Praktik/uppsats

Är du intresserad av att åka till Kenya för att volontärarbeta, göra din praktik eller skriva ditt examensarbete? Då är du välkommen till oss! Vi har sedan hösten 2010 emottagit över hundra volontärer och studenter, främst från Sverige men även från olika delar av världen. Vi har ett omfattade volontärprogram där du som volontär/student kan få ta del av alla våra program och projekt, men även inrikta dig på ditt intresseområde.

 

Givare

Vill du stötta vårt arbete på plats i Kenya? Då finns det olika sätt att göra detta på.

Månadsgivare (autogiro)

Donation

Gåvobevis (swish) 

 

SAMARBETSPARTNERs

gallery/amplify-change-logo
gallery/chase-africa
gallery/forum_syd_rgb
gallery/kenya-coat-of-arms
gallery/pangealogo
gallery/segallogo_long

BLI MEDLEM

MEDLEMSKAP

medlem@dandelionafrica.net

Pg 65 69 98-2

Bg 124-89 05

 

 

Som medlem i Dandelion Africa Sverige har du har rösträtt på medlemsmöten och på årsmötet, vilket ger dig möjlighet att påverka vår verksamhet i Sverige. Som medlem får du insyn i vår verksamhet både i Sverige och i Kenya och hjälper oss at föra vårt arbete framåt.

 

Medlemsavgiftern är endast 200:- per år.

 

Inbetalning sker till: (I meddelanderaden skriver du: medlem: din mailadress)

alt1. Pg 65 69 98-2

alt2. Bg 124-89 05

alt. 3 Swish: 123 68 399 48

 

 

 

DONATIONER

Månadsgivare (autogiro)

Gåvobevis (swish)

Julklapp

 

 

Kontakta oss

KONTAKTA OSS

Telefon: +46 705 135007
E-post: dastyrelsen@gmail.com

 

 

 

gallery/kontakt